Τι γίνεται με την Ηλεκτροκίνηση των Μικρών Σκαφών;

Του Δημοσθένη Βαρβέρη

Τι γίνεται με την Ηλεκτροκίνηση των Μικρών Σκαφών;

Με επιστολή του ο ΣΕΚΑΠΛΑΣ προς τη κα Αλεξάνδρα Σδούκου Γενική Γραμματέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφέρει τα κάτωθι:

Ο Σύνδεσμός μας με, άνω των 450, μέλη καλύπτει σχεδόν το σύνολο, ανά την Επικράτεια, των δραστηριοποιούμενων στους τομείς κατασκευής και εμπορίας μικρών σκαφών και παροχής, με αυτά, υπηρεσιών στο θαλάσσιο τουρισμό.

2. Σκοπός της επιστολής του αυτής είναι να σας:

  • ενημερώσουμε για την επικρατούσα σήμερα κατάσταση στον τομέα της ηλεκτροκίνησης των μικρών σκαφών αναψυχής και
  • εισηγηθούμε να εξετασθεί η δυνατότητα παρεμφερούς, σε σχέση με τα αυτοκίνητα (ν. 4170/2020), αντιμετώπισης από την Πολιτεία του μικρού σκάφους, ενός προϊόντος που κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 70 % δεν εισάγεται αλλά κατασκευάζεται στην Ελλάδα με ότι αυτό, ευμενές σε κάθε περίπτωση, σημαίνει σε πολλούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.

3. Ο τομέας κατασκευής μικρών σκαφών στη χώρα μας έχει αρχίσει να επανακάμπτει από τη βαθιά οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Τα τελευταία επίσημα (από το Υπουργείο Ναυτιλίας) στατιστικά στοιχεία των μικρών σκαφών του παρελθόντος έτους 2021 παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα του έτους 2020 κατά ποσοστό 49,312%.

4. Συγκεκριμένο και σαφές νομικό πλαίσιο για τους ηλεκτροκινητήρες των μικρών σκαφών δυστυχώς δεν έχει εισέτι θεσμοθετηθεί, εσχάτως όμως έχει αναληφθεί πρωτοβουλία από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη ρύθμιση του θέματος αυτού (ηλεκτροκίνηση – ηλεκτροφόρτιση σκαφών/πλοίων) με την έκδοση κανονιστικού διατάγματος. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της επιτροπής που είχε συγκροτηθεί και το σχετικό σχέδιο Π.Δ. έχει υποβληθεί ιεραρχικά στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

5. Από πολλών ετών εισάγονται, από τα μέλη μας, στη χώρα μας ηλεκτροκινητήρες μικρής αρχικά ισχύος, η οποία συν τω χρόνω βαίνει συνεχώς αυξανόμενη ενώ έντονη είναι και η επιθυμία των πελατών και εν δυνάμει πελατών μας να αποκτήσουν ηλεκτροκινητήρα για αυτονόητους λόγους.

6. Οι κατά τα πιο πάνω ηλεκτροκινητήρες συνοδεύονται από Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity – DoC) αλλά και από βεβαίωση εξέτασης τύπου (ec-type examination) από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμό (notified body) ακόμη δε και από Δήλωση σχετική με την ηλεκτρονική συμβατότητα (Οδηγία 2004/108/EC) ενώ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης CEN (Comité Européen de Normalisation) έχει εκδοθεί το harmonised standard EN ISO 16315:2016 (E) Small craft — Electric propulsion system η οποία (ηλεκτρική πρόωση) εφαρμόζεται για σκάφη μήκους γάστρας μέχρι 24 μέτρων (LH σύμφωνα με το ISO 8666:2018 Small craft - Principal data).

7. Τα οφέλη από την ηλεκτροκίνηση είναι πολλαπλά ως σχετιζόμενα με περιβαλλοντικές (ρυπάνσεις-μολύνσεις), οικονομικές (ελαχιστοποίηση του κόστους κινητικότητας) και επιχειρηματικές παραμέτρους οι οποίες διεξοδικά περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του μετέπειτα ν. ν. 4710/2020 οπότε παρέλκει η επαναδιατύπωσή τους.

(Aυτή η επιστολή είναι σε συνέχεια επιστολής του Συνδέσμου προς τον κο Κώστα Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με ημερομηνία 17  Μαΐου 2021).

ΚατηγορίαΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Print
Back To Top