Νο 166 - 2021

NATEX by the SEA.

Η γιορτή της θάλασσας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία!

25/26/27 Σεπτεμβρίου 2021 - Μαρίνα Ταε Κβον Ντο, Π. Φάληρο.

Μετά από πολύμηνη απουσία οι επισκέπτες της απόλυτης θαλασσινής εμπειρίας, είχαν την ευκαιρία να δώσουν το ραντεβού τους ξανά στην έκθεση NATEX by the Sea. H θαλασσινή αγορά ξεκινά δυναμικά και χιλιάδες φίλων της θάλασσας, επισκέφθηκαν τα περίπτερα των εκθετών, και είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν Σκάφη αλλά και Ψαρευτικό Εξολισμό στην θάλασσα. 

 ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: YAMAHA 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΡΒΕΡΗ - ΤΗΛ: 210 7223168, www.NatexMedia.gr / info@varveris.gr


Τεκμήρια και Φόρος Πολυτελείας Σκαφών Αναψυχής. Μειώστε τα ποσά που πληρώνετε!

Tου Σπύρου Πριόβολου

Τεκμήρια και Φόρος Πολυτελείας Σκαφών Αναψυχής. Μειώστε τα ποσά που πληρώνετε!

Ήδη έχει μπει το φθινόπωρο και η συχνή χρήση των σκαφών αναψυχής περιορίζεται Τα ποσά όμως που πληρώνουμε στην εφορία, τρέχουν κανονικά είτε το χρησιμοποιούμε είτε όχι. Μερική λύση στο πρόβλημα δίνει η «ακινησία», που επηρεάζει τόσο το «Τεκμήριο διαβίωσης» όσο και το «φόρο πολυτελείας». Το «τέλος πλόων», που έχει ψηφιστεί από το 2013, δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ. Τι είναι όμως το «Τεκμήριο Διαβίωσης» και τί ο «φόρος πολυτελείας»;

Απευθυνθήκαμε στο καταξιωμένο στο χώρο φοροτεχνικό γραφείο του κου Γιάννη Δεσποτίδη, προκειμένου να πάρουμε τεκμηριωμένες φοροτεχνικά απαντήσεις.

Το «Τεκμήριο διαβίωσης», δεν είναι άμεσος φόρος αλλά είναι το τεκμήριο ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος και μπορεί να προκύψει μεγαλύτερο από τα δηλωθέντα εισοδήματα. Αυτό έχει ως συνέπεια την φορολόγηση όχι βάσει των εισοδημάτων, αλλά βάσει των τεκμηρίων. Τα τεκμήρια διαβίωσης λειτουργούν προσθετικά και υπολογίζονται αυτοκίνητα, κατοικίες, πισίνες, αεροσκάφη, δίδακτρα σχολείων, υπηρετικό προσωπικό, αλλά και σκάφη αναψυχής. Εάν κάποιος δεν έχει πρόβλημα τεκμηρίων και τα δηλωθέντα τους εισοδήματα ξεπερνούν τα τεκμήρια δεν τίθεται θέμα. Η πλειοψηφία όμως κατόχων μικρών σκαφών αναψυχής, με τη μείωση των εισοδημάτων και έχοντας στην κατοχή τους ένα αυτοκίνητο και ένα σπίτι, βρίσκονται στα όρια της φορολόγησης βάσει τεκμηρίων. Λύση στο πρόβλημα δίνει η δυνατότητα που έχουμε για να θέσουμε το σκάφος σε «ακινησία», μειώνοντας τα τεκμήρια.

Ο «Φόρος πολυτελείας», είναι φόρος και υπολογίζεται στο 13% του τεκμηρίου διαβίωσης, σε όσες κατηγορίες σκαφών επιβάλλεται.

Ας δούμε ποιούς αφορά το καθένα και πόσο επιβαρύνει.

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης με βάση την κυριότητα ή κατοχή σκάφους αναψυχής.

Σκάφη ανοικτού τύπου (ταχύπλοα ή μη)

Σκάφη ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, το τεκμήριο ορίζεται σε 4.000 ευρώ. Για τα πάνω από 5 μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο.

Σκάφη με χώρους ενδιαίτησης ή κλειστού τύπου (ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα χαρακτηρισμένα με χώρους ενδιαίτησης)

 • Μέχρι 7 μέτρα 12.000 €
 • Πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα προστίθενται 3.000 € / μέτρο
 • Πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα προστίθενται 7.500 € / μέτρο
 • Πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα προστίθενται 15.000 € / μέτρο
 • Πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα προστίθενται 22.500 € / μέτρο
 • Πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα προστίθενται 30.000 € / μέτρο
 • Πάνω από 22 μέτρα προστίθενται 50.000 € / μέτρο

Σημείωση: Όταν στην άδεια εκτέλεσης πλόων το μήκος έχει δεκαδικά, συμπληρώνουμε το επόμενο ακέραιο. Π.χ. εάν το αναγραφόμενο μήκος είναι 7,10μ θα δηλώσουμε 8 μέτρα.

Μειώσεις της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης

Μειώσεις στην ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, υπάρχει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Λόγω είδους σκάφους

Κατά 50% για τα ιστιοφόρα με χώρους ενδιαίτησης καθώς και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο και προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

 • Λόγω ηλικίας σκάφους (από το έτος 1ης νηολόγησης)

Μείωση λόγω παλαιότητας του σκάφους κατά:

 • 15% για ηλικία επάνω από 5 και έως 10 έτη
 • 30% για ηλικία επάνω από 10 έτη
 • Λόγω ηλικίας κατόχου του σκάφους

Κατά 30% για τους συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους

 • Τα επαγγελματικά σκάφη και οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού απαλλάσσονται από το τεκμήριο
 • Λόγω ακινησίας σκάφους

Είναι αυτό που μπορούμε να διαμορφώσουμε ανάλογα με την πραγματική χρήση του σκάφους μας, καταθέτοντας στο πλησιέστερο λιμεναρχείο την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων για την περίοδο που δεν το κινούμε, είτε το σκάφος βρίσκεται εκτός θάλασσας είτε ελλιμενισμένο.

Επομένως ο υπολογισμός των Τεκμηρίων διαβίωσης θα λαμβάνει υπόψη τους μήνες που το σκάφος βρίσκεται σε κίνηση με σημαντική οικονομική ελάφρυνση.

Οι μήνες ακινησίας τεκμηριώνονται από βεβαίωση που λαμβάνουμε από το λιμεναρχείο στο τέλος του έτους καταβάλλοντας ένα τέλος. Εάν η ακινησία έχει δηλωθεί σε διαφορετικά λιμεναρχεία, θα πρέπει να έχουμε και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Οι βεβαιώσεις καταγράφουν διαστήματα έναρξης και λήξης ακινησίας και εμείς πρέπει να κάνουμε τη σωστή καταμέτρηση των μηνών ακινησίας.

Ο υπολογισμός των μηνών ακινησίας για την φορολογική δήλωση, γίνεται ως ακολούθως:

 • Η ημέρα που κατατίθεται ή παραλαμβάνεται η άδεια, θεωρούνται ως ημέρες κίνησης, επομένως δεν θεωρούνται ημέρες ακινησίας. Αν για παράδειγμα καταθέσουμε την άδεια την Δευτέρα και την παραλάβουμε την Παρασκευή, υπολογίζονται 3 ημέρες ακινησίας (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη)
 • Ο υπολογισμός των μηνών ακινησίας όπως ορίζεται από την ΠΟΛ του 2015, γίνεται ως ακολούθως:

Αθροίζονται οι ημέρες ακινησίας στο έτος και το άθροισμα διαιρείται με το 30. Το πηλίκο της διαίρεσης δίνει τους μήνες ακινησίας. Το ακέραιο μέρος των μηνών (δεν υπολογίζοντα τα δεκαδικά), αφαιρείται από τους 12 μήνες και η διαφορά που προκύπτει δίνει τους μήνες κίνησης, βάσει της οποίας γίνεται ο υπολογισμός του Τεκμηρίου Διαβίωσης.

Ας δούμε παραδείγματα με συχνή χρήση του σκάφους:

 • Καταθέτοντας την άδεια τη Δευτέρα και παραλαμβάνοντας την Παρασκευή για 15 Σαββατοκύριακα το χρόνο (από Μάιο έως και Σεπτέμβριο) και κάνοντας συνεχή χρήση 3 εβδομάδες για διακοπές, έχουμε ημέρες ακινησίας 17 Χ 3 = 51 ημέρες. Έχοντας καταθέσει και την άδεια από Οκτώβρη έως και Απρίλη, έχουμε άλλες 7 μήνες Χ 30 ημέρες = 210 ημέρες. Συνολικά θα έχουμε 261 ημέρες ακινησίας à 8,7 μήνες ακινησίας. Επειδή λαμβάνεται υπόψη το ακέραιο μέρος, οι μήνες κυριότητες που διαμορφώνουν το τεκμήριο θα είναι «4». Φυσικά με λιγότερες ημέρες χρήσης εύκολα η ακινησία θα γινόταν 9 μήνες.

Για σκάφος μήκους 9,5 μέτρων κάτω από 5ετίας:

 • Ανοιχτού τύπου:
 • Τεκμήριο για 12 μήνες 14.000 €, για 4 μήνες  4.667€
 • Φόρος πολυτελείας για 12 μήνες 1.820€ για 4 μήνες  607€ (όφελος 1.213€).

Με χώρους ενδιαίτησης:

 • Τεκμήριο για 12 μήνεςà 21.000 €, για 4 μήνες  7.000€
 • Φόρος πολυτελείας για 12 μήνες 2.730€ για 4 μήνες  910€ (όφελος 1.820€)
 •  Ιστιοπλοϊκό ή παραδοσιακό (Με χώρους ενδιαίτησης):
 • Τεκμήριο για 12 μήνες 10,500 €, για 4 μήνες  3.500€
 • Δεν υπάρχει φόρος πολυτελείας

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης κατόχου σκάφους αναψυχής.

Ο φόρος Πολυτελούς διαβίωσης στα σκάφη αναψυχής, υπολογίζεται στο 13% του τεκμηρίου διαβίωσης

Αφορά σκάφη δηλωμένου μήκους επάνω από 5 μέτρα. Δεν πληρώνουν φόρο τα σκάφη με δηλωμένο μήκος έως και 5 μέτρα.

Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται τα ιστιοφόρα και τα παραδοσιακά ξύλινα σκάφη που κατασκευάζονται στην Ελλάδα και προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.


Ο Γιάννης Δεσποτίδης, διατηρεί φοροτεχνικό και λογιστικό γραφείο και είναι σύμβουλος πέρα από πολύ μεγάλες εταιρίες όπως η Κινέζικη COSCO, σε ασφαλιστικές εταιρίες, διαφημιστικούς ομίλους κλπ, Συνεργάζεται και με πολλές εταιρίες του κλάδου σκαφών αναψυχής, μηχανών θαλάσσης, ναυπηγείων και συμβουλεύει ναυταθλητικούς συλλόγους και ως σύμβουλος του ΣΕΚΑΠΛΑΣ και του ΣΕΜΕΞ, ήταν στην ομάδα κατάργησης κάθε μορφής τεκμηρίων στα σκάφη από το Υπουργείο Οικονομικών.

 • Despotidis Tax Advisers
 • Λ. Συγγρούς 203 Νέα Σμύρνη, Τηλ. 210 9330900
ΚατηγορίαΤΕΚΜΗΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
Print
Back To Top