Καθαρισμός Παραλιών της Προστατευόμενης Περιοχής ν. Γυάρου από τον ΟΜΙΛΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ & ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΡΟΥ.

Του Νίκου Ρακιτζή

Καθαρισμός Παραλιών της Προστατευόμενης Περιοχής ν. Γυάρου από τον ΟΜΙΛΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ & ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΡΟΥ.

Την Κυριακή 2 Ιουλίου 2023 η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. και ο Όμιλος Φουσκωτών και Ταχύπλοων Σκαφών Σύρου, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), πραγματοποίησαν τη δράση «Καθαρίζουμε τις παραλίες της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής της Γυάρου - Προστατεύουμε το Θαλάσσιο Περιβάλλον».

Η πιο πάνω αναφερόμενη δράση περιλαμβάνεται στο σχέδιο συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον - Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Η Δράση πλαισιώθηκε από 8 σκάφη του ΟΦΤΣ Σύρου, 1 σκάφος του ΟΦΣΕ, 1 σκάφος του WWF Ελλάς και περίπου 50 συμμετέχοντες οι οποίοι καθάρισαν τρεις ακτές της Γυάρου, κάνοντας ταυτόχρονα καταγραφή των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν. Τα σκουπίδια, τα οποία φορτώθηκαν σε καΐκι μέλους του Ομίλου, στη συνέχεια συλλέχθηκαν από το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης, ο οποίος μας ευχαρίστησε για τη δράση μας.

Η αποστολή ξεκίνησε στις 7.00 το πρωί από τη Μαρίνα στα Λαζαρέττα, κατέληξε στο νησί της Γυάρου όπου οι επιβαίνοντες μοιράστηκαν σε τρεις παραλίες που είχε υποδείξει το WWF. Η όλη διαδικασία επιταχύνθηκε προκειμένου να αποφύγουμε τον άνεμο που στο ενδιάμεσο δυνάμωνε. Μετά το πέρας του καθαρισμού, όλοι οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στον κεντρικό ντόκο κάτω από τις Φυλακές της Γυάρου, για αναμνηστικές φωτογραφίες της δράσης και μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του νησιού.

Στην αξιολόγηση, η δράση θεωρήθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη και ενίσχυσε τις προσδοκίες για επόμενες ενέργειες του Ομίλου στον τομέα της οικολογίας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

ΚατηγορίαΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Print
Back To Top