Η ιστορία της ενοικίασης σκαφών στην Ελλάδα και τι ισχύει σήμερα.

Του Δημοσθένη Βαρβέρη

Η ιστορία της ενοικίασης σκαφών στην Ελλάδα και τι ισχύει σήμερα.

Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών (Γενικός Κανονισμός Λιμ. Αρ. 38)

Η συμβολή του ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ήταν καθοριστική όπως θα δείτε πιο κάτω:

 1. στην κατάρτισή του
 2. στην κατά διάφορα χρονικά διαστήματα προσαρμογή του

Αρχές του έτους 2004 - ήμουν και εγώ μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου - και ενόψει της τέλεσης κατά το μήνα Αύγουστο των Ολυμπιακών Αγώνων στη Χώρα μας, υποβλήθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας πρόταση για την έκδοση Γενικού Κανονισμού Λιμένων σχετικού με την εκμίσθωση μικρών σκαφών (Rent a Boat) κατά παρεμφερή τρόπο που γίνεται με τα αυτοκίνητα (Rent a Car). Μάλιστα είχαμε προβεί, κατά τις συζητήσεις που επακολούθησαν, και στην κατάρτιση των βασικών ρυθμίσεων με ιδιαιτέρως σημαντική τη διαφοροποίηση των προϋποθέσεων σε σχέση με τις αντίστοιχες που ισχύουν:

 1. για την εκμίσθωση που γίνεται, από τον αιγιαλό με βάση το Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθ. 20, για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής (σκι, αλεξίπτωτο, μηχανοκίνητες ή ιστιοπλοϊκές  λέμβοι  κ.λπ.),
 2. για τα ημερόπλοια τα οποία για τη διακυβέρνησή τους και ανεξάρτητα από το μέγεθός τους (κ.ο.χ. ή μήκος) απαιτείται, τουλάχιστον, Κυβερνήτης Γ΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού, εκτός αν δεν προσφέρεται προσοντούχος στην περιοχή της Λιμενικής Αρχής οπότε μπορεί να αντικατασταθεί από κάτοχο άδειας χειριστή πηδαλιούχου Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η ασφάλισή τους στο Ν.Α.Τ. είναι υποχρεωτική,
 3. και τα θαλάσσια ΤΑΧΙ που και για αυτά απαιτείται Κυβερνήτης και γενικά ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για τα ημερόπλοια.

Τον μήνα Απρίλιο του έτους 2004 το κείμενο του νέου  Γενικού Κανονισμού με την αύξουσα αρίθμηση 38 εγκρίθηκε από το Υπουργό Ναυτιλίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 748 Β΄ της 19ης Μαΐου 2004.

Από τις βασικότερες ρυθμίσεις του ήταν:

 1. ελάχιστος αριθμός σκαφών: τρία (3),
 2. υποχρεωτική σήμανση CE του σκάφους,
 3. ελάχιστη ηλικία σκάφους: δεν πρέπει να είχε παρέλθει ένα έτος από την αρχική του εγγραφή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.)
 4. μέγιστη ηλικία σκάφους: απαγορευόταν η εκμίσθωση μετά την πάροδο δεκαπενταετίας από την αρχική του εγγραφή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.)
 5. απαγορευόταν η εκμίσθωση για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 ωρών,
 6. ολικό μήκος σκάφους:  μέχρι επτά (7).
 7. εφεδρική μηχανή: 5 ΗΡ, τουλάχιστον,
 8. εφόσον τα σκάφη φέρουν τον ανάλογο και αντίστοιχο προς τα ερασιτεχνικά εξοπλισμό μπορούν να εκτελούν πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς,
 9. η άδεια εκμίσθωσης ισχύει για 5 χρόνια

Τροποποιήσεις – Προσαρμογές

 Όλες (πλην του Γ.Κ.Λ. 54) έγιναν μετά από εισηγήσεις του ΣΕΚΑΠΛΑΣ- ΠΕΕΥ.

Με το Γ.Κ.Λ. αριθ. 45 (ΦΕΚ 1535 Β΄/2008):

 • επανακαθορίσθηκε το μήκος του κάθε εκμισθούμενου μικρού σκάφους από 4,30 έως και 7,00 μέτρα, δηλ. τέθηκε ρητά για πρώτη φορά ελάχιστο ολικό μήκος.
 • καθορίσθηκε η ελάχιστη ισχύς της μηχανής ως εξής:
 1. 25 ΗΡ για εξωλέμβια
 2. 40 ΗΡ για έσω/εξωλέμβια
 3. 20 ΗΡ για εσωλέμβια

Με το Γ.Κ.Λ. αριθ. 52 (ΦΕΚ 2960 Β΄/2013):

 1. αυξήθηκε το ανώτατο όριο του ολικού μήκους του εκμισθούμενου μικρού σκάφους από τα 7,00 στα 10,00, αυξήθηκε δηλ. κατά 3 μέτρα και τα νέα όρια ελάχιστου – ανώτατου ολικού μήκους ορίσθηκαν από 4,30 έως και 10,00 μέτρα,
 2. η ελάχιστη ισχύς της εξωλέμβιας μηχανής ορίσθηκε στους 15 ΗΡ δηλ. κατά 10 ΗΡ μικρότερης ισχύος,
 3. τα σκάφη ολικού μήκους πάνω από 7,00 μέχρι και 10,00 μέτρα πρέπει να είναι ανοικτού τύπου (ΟΡΕΝ), για να μην ανταγωνίζονται τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ενώ επιτρέπεται να έχουν υπερκατασκευή (σπιράγιο) για σκοπούς καιροπροστασίας,
 4. καταργήθηκε η ελάχιστη ισχύς της εφεδρικής μηχανής και η κάθε εφεδρική μηχανή ανεξαρτήτως της ισχύος της θα πρέπει να προσδίδει στο σκάφος ταχύτητα τεσσάρων κόμβων τουλάχιστον με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, γεγονός που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση διπλωματούχου ναυπηγού μηχανικού,
 5. η εφεδρική μηχανή δεν είναι απαραίτητη όταν το σκάφος διαθέτει δύο κύριες μηχανές πρόωσης,
 6. προβλέφθηκε η δυνατότητα συνέχισης της άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας από τον εκμισθωτή για εννέα μήνες στην περίπτωση που ο ελάχιστος αριθμός, δηλ. των τριών, των προς εκμίσθωση σκαφών μειωθεί, για οποιονδήποτε λόγο,
 7. εκμισθωτής μπορεί να αναθέτει την εκμίσθωση των σκαφών του σε άλλον αδειοδοτημένο εκμισθωτή,
 8. επιτράπηκε η μεταβίβαση της άδειας εκμίσθωσης,
 9. κατά την ανανέωση της επαγγελματικής άδειας εκτέλεσης πλόων κάθε εκμισθούμενου σκάφους ολικού μήκους πάνω από επτά (7) και μέχρι δέκα (10) μέτρων και βεβαίωσης Εξουσιοδοτημένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από γενόμενη επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων.

Με το Γ.Κ.Λ. αριθ. 54 (ΦΕΚ 1279 Β΄/2014):

Ο Κανονισμός αυτός κατάργησε την ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των προς εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών!

Από τότε απανωτές προσπάθειες και πλήρως αιτιολογημένες εισηγήσεις του Συνδέσμου σχετικές με τις ευμενείς συνέπειες για την απασχόληση και την αύξηση των εσόδων από Φ.Π.Α. και άλλες πηγές δεν έχουν φέρει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα καθόσον οι Υπηρεσίες του Υπουργείου επικαλούνται πρόταση του ΟΟΣΑ περί άρσης των περιορισμών στην απασχόληση. Τελευταία απάντηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι η αριθ.  2133.8/9712/2022/11-2-2022.

Καταργήθηκαν οι δύο απαγορεύσεις του αρχικού κειμένου του Γ.Κ.Λ. 38 του έτους 2004 δηλ.

 1. η απαγόρευση εκμίσθωσης σκάφους  για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 ωρών και
 2. η απαγόρευση της εκμίσθωσης  σκάφους μετά την πάροδο δεκαπενταετίας από την αρχική του εγγραφή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.)
 • τη βεβαίωση για την ταχύτητα των 4 κόμβων που μπορεί να προσδίδει η εφεδρική μηχανή μπορεί να δίδει πλέον και ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του.

Με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 2133.1/43348/2019/07-06-2019 (ΦΕΚ 2390 Β΄/2019):

 • Παρασχέθηκε το δικαίωμα να χειρίζονται το εκμισθούμενο σκάφος:
 1. είτε ο μισθωτής,
 2. είτε προστηθείς του εκμισθωτή,
 3. είτε ο ίδιος ο εκμισθωτής
 • Οι εκμισθωτές μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών μπορούν να δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας
 • Αυξήθηκε το ολικό μήκος των προς εκμίσθωση σκαφών κατά δύο μέτρα. Έτσι μπορούν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Γ.Κ.Λ. αριθ. 38 σκάφη με ολικό μήκος από 4,30 μέχρι και 12,00 μέτρα.
 • Τα σκάφη πάνω από 10,00 μέχρι και 12,00 μέτρα πρέπει να εγγράφονται στο νηολόγιο αντί στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών και να εφοδιάζονται με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης αντί για την επαγγελματική άδεια εκτέλεσης πλόων.
 • Όλα τα σκάφη ανεξαρτήτως μεγέθους πρέπει να είναι ΟΡΕΝ.
ΚατηγορίαΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ
Print
Back To Top