Από 8 σε 4 χρόνια η Ισχύς των Ερασιτεχνικών Αδειών Εκτέλεσης Πλόων. Διαμαρτυρία του ΣΕΚΑΠΛΑΣ.

Του Δημοσθένη Βαρβέρη

Από 8 σε 4 χρόνια η Ισχύς των Ερασιτεχνικών Αδειών Εκτέλεσης Πλόων. Διαμαρτυρία του ΣΕΚΑΠΛΑΣ.

Αναπροσαρμόστηκε το χρονικό διάστημα ισχύος της Άδειας Εκτέλεσης Πλόων - Α.Ε.Π. των ερασιτεχνικών σκαφών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 23,  από τα οκτώ έτη, που είχε καθορισθεί με τον Γ.Κ.Λ. αριθ. 45 το έτος 2008, στα τέσσερα έτη

Αποτέλεσμα:

α) αύξηση της γραφειοκρατίας κατά 100% και, συνακόλουθα, της ταλαιπωρίας των πελατών μας ιδιοκτητών ερασιτεχνικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι και 12 μέτρων αφού θα αναγκάζονται πλέον ανά τετραετία να ανανεώνουν τις Άδειες τους,

β) διπλασιασμός του έργου των λεμβολόγων των λιμενικών Αρχών,

γ) διπλασιασμός των εξόδων που απαιτούνται (παράβολα - ΕΚΟΕΜΝ) για τις εκδόσεις αλλά και για τις ανανεώσεις των Α.Ε.Π.


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕΚΑΠΛΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, απηχώντας τα αισθήματα αγανάκτησης, οργής και θυμού των ανά την Επικράτεια μελών του εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την έκδοση και θέση σε άμεση εφαρμογή της Απόφασής σας αριθ. 2133.1/31645/2023/26-4-2023 (Β΄ 2909) για τους εξής λόγους:

Καθημερινά ακούμε από τα Μ.Μ.Ε. για καταργήσεις ή μειώσεις φόρων για την ελάφρυνση των φορολογούμενων στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που όλοι μας βιώνουμε. Και αντί για μείωση προβαίνετε όχι σε απλή αύξηση αλλά σε αύξηση κατά ποσοστό 100% των εξόδων για την έκδοση ή ανανέωση Α.Ε.Π.

Εύλογα λοιπόν τίθενται τα ερωτήματα:

  • Ποιοι ήταν/είναι οι λόγοι που οδηγηθήκατε στη λήψη του απαράδεκτου αυτού μέτρου αφού λόγοι αξιοπλοΐας των σκαφών δεν μπορούν να προβληθούν δεδομένου ότι τα ερασιτεχνικά μικρά σκάφη ανέκαθεν δεν ήταν και ούτε είναι υπόχρεα σε αρχική επιθεώρηση (άρθρο 16 του Γ.Κ.Λ.23 /έτους 2000) αλλά μόνον σε έκτακτες. Γιατί λοιπόν προβήκατε στη σμίκρυνση του χρόνου ισχύος των Α.Ε.Π.,
  • Για πιο λόγο δεν κληθήκαμε να διατυπώσουμε τις απόψεις μας στο πλαίσιο της συμμετοχικής διαδικασίας στη λήψη των αποφάσεων που μας αφορούν, καίτοι αυτό κατ’ επανάληψη σας έχει ζητηθεί ανεξάρτητα εάν αυτό αυτεπαγγέλτως από την πλευρά του Υπουργείου σας θα έπρεπε να γίνει,
  • Κρίνετε ότι είναι σωστό στο πλαίσιο της χρηστής και φανερής διοίκησης να νομοθετείτε για εμάς επαχθή μέτρα χωρίς εμάς,
  • Ξεχάστηκε η δημόσια διαβούλευση και στην προκείμενη περίπτωση η ανταλλαγή απόψεων σε τόσο σημαντικό θέμα που άπτεται με την ταλαιπωρία των κατόχων σκαφών αλλά και με το πορτοφόλι του κάθε κατόχου βάρκας βιοπαλαιστή και σε πολλές περιπτώσεις συνταξιούχου ο οποίος προτιμά να ψυχαγωγείται στη θάλασσα αντί να κλείνεται σε κάποιο ΚΑΠΗ,
  • Γιατί δεν λήφθηκε υπόψη ότι η εφαρμογή του μέτρου αυτού στην έναρξη της τουριστικής περιόδου θα προκαλέσει και ήδη προκαλεί αναταραχή,
  • Αλλά και στην περίπτωση που υπήρχαν λόγοι σμίκρυνσης κατά 50% του χρόνου ισχύος των ερασιτεχνικών Α.Ε.Π. γιατί δεν προβλέφθηκαν μεταβατικές διατάξεις για την έναρξη ισχύος.

Στα πιο πάνω ερωτήματά μας παρακαλούμε να δώσετε εντολή να μας γνωστοποιηθούν οι λόγοι που συνεκτιμήθηκαν για να προβείτε στη λήψη του μέτρου αυτού δηλ. στη μείωση κατά 50% του χρόνου ισχύος των Α.Ε.Π. και στο διπλασιασμό των εξόδων έκδοσης και ανανέωσής τους προκειμένου ενημερωθούν και τα ανά την Επικράτεια μέλη μας.

ΚατηγορίαΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Print
Back To Top